Cafea proaspăt prăjită la noi în prăjitorie
Transport gratuit la toate comenzile peste 200lei!
Livrare in toata România!

Politica de retur

 • Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14
  zile calendaristice. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând:
 • de la ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul,
  indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor, în cazul unui contract de vânzare
  cumpărare executat de către vânzător printr-o livrare unică, indiferent de numărul de bunuri
  comandate.
 • de la ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul,
  indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului produs, în cazul unui contract privind
  bunuri multiple comandate de dvs. printr-o singura comandă și livrate separat.
  Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați, utilizând datele de contact
  ale companiei noastre, cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul
  contract, utilizând o declarație neechivoca (ex: o scrisoare trimisa prin posta, fax sau e-mail).
  În acest scop, puteți completa și transmite electronic de pe site-ul nostru www.bucafe.ro
  Forumularul standard de retragere sau orice altă declarație neechivoca. Dacă folosiți
  aceasta opțiune, vă vom transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii
  de retragere. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți
  comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de
  retragere.
  Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră,
  inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales
  altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără
  întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem
  informați cu privire la decizia dumneavoastră de a va retrage din prezentul contract. Vom
  efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru
  tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă
  modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei
  astfel de rambursări. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi
  produsele sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi produsele,
  fiind valabilă data cea mai apropiată. Expediați produsele la adresa sediului nostru sau
  înmânați-le direct nouă la oricare din locațiile noastre fizice, fără întârzieri nejustificate și, în
  orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ați comunicat retragerea.
  Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de
  14 zile. Va trebui să suportați costul direct al returnării produselor. Sunteți responsabil doar
  pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare
  pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.
  Vă rugăm să luați la cunoștință că, în conformitate cu prevederile legale, sunt exceptate de la
  dreptul de retragere următoarele:
  contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă
  executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta
  a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după
  executarea completă a contractului de către profesionist;
  furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața
  financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe
  parcursul perioadei de retragere;
  furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator
  sau personalizate în mod clar;
  furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a
  sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
  furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil
  amestecate cu alte elemente;
  furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii
  contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a
  căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piața pe care profesionistul nu le
  poate controla;
  contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului
  să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de
  întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii
  în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse
  decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau
  de reparație, dreptul de retragere se aplica respectivelor servicii sau produse
  suplimentare;
  furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice
  sigilate care au fost desigilate după livrare;
  furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament
  pentru furnizarea de astfel de publicații;
  contractele încheiate în cadrul unei licitații;
  prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de
  mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în
  cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
  furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea
  a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a
  confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.